Skip navigation

The Netherlands

Author: Ianika Tzankova/ Eric Tjong Tjin Tai - with support from Karlijn van Doorn

VI. Bibliography

A. Country reports

1. Class Actions in The Netherlands - Ianika Tzankova

http://globalclassactions.stanford.edu/content/class-actions-netherlands

2. Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union - Country report The Netherlands - Prof. Dr. M.B.M. Loos, University of Amsterdam

Dr. Ralf Alleweldt, University Viadrina Frankurt (Oder) - (18 July 2008)

http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/nl-country-report-final.pdf

3. XVth World Congress of the
International Association of Procedural Law (September 2012): Cultural Dimensions of Group Litigation: report The Netherlands (H. van Lith)

http://www.osgoode.yorku.ca/iapl2012/documents/4%20Netherlands%20-%20Van%20Lith.pdf

B. Relevant academic literature

a. General

1. I. Tzankova and H. van Lith, 'Class Actions and Class Settlements Going Global: the Netherlands", in: D. Fairgrieve and E. Lein, Extraterritoriality and Collective Redress, Oxford: Oxford University Press 2012, p. 67-91.

2. M-J. van der Heijden, 'Class Actions/les actions collectives', Electronic Journal of Comparative Law, vol. 14.3 (December 2010), http://www.ejcl.org, http://www.ejcl.org/143/art143-18.pdf

3. W.H. Van Boom, 'Collective Settlement of Mass claims in the Netherlands', Matthias Casper, André Janssen, Petra Pohlmann, Reiner Schulze (eds.), Auf dem Weg zu einer europäischen Sammelklage?, Munich: Sellier 2009, p. 171-192, also available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1456819.

4. A.M. Wolffram-van Doorn and N. Frenk, 'Collectieve acties' in: E.H. Hondius and G.J. Rijken (ed.), Handboek Consumentenrecht, 3rd ed., Zutphen: Paris 2011, Chapter 23, p. 557-575.

5. J.H. van Dam-Lely & A.N.L. de Hoogh, 'Collectieve acties in het algemeen en de WCAM in het bijzonder. Verslag van de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht 2012', Tijdschrift Civiele Rechtspleging 2013/1, p. 17-23.

On WCAM

1. The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law (Aspecten van Internationaal privaatrecht in de WCAM) H. van Lith

http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/internationaal-privaatrechtelijke-aspecten-van-de-wet-collectieve-afhandeling-massaschade-wcam.aspx

or http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/saw_annex_en.pdf

2. A.I.M. van Mierlo c.s. (eds.), Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005.

3. C. Klaassen, 'De rol van de (gewijzigde) WCAM bij de collectieve afwikkeling van massaschade 'en nog wat van die dingen'', Ars Aequi 2013/9, p. 627-639.

4. M.H. ten Wolde, N. Peters, 'De Wet collectieve afwikkeling massaschade: wat is zij waard in het buitenland?', NTBR 2012/2, p. 3-14.

5. E. Bauw, T. Bruinen, 'Slow start of veeg teken? Gebrekkige naleving Claimcode vereist ingrijpen', NJB 2013/140, p. 164-168.

6. C.J.M. van Doorn, 'De afwikkeling van massaschade: optimale belangenbehartiging door belangenorganisaties?', WPNR 6982 (2013)

7. O.F. van Teunenbroek, Collectieve afwikkeling van massaschade in de Europese Unie, Tilburg: Celsus 2013.

Regarding collective action

1. N. Frenk, Kollektieve akties in het privaatrecht (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1994

2. N. Frenk, 'Bundeling van vorderingen', Tijdschrift voor privaatrecht 2003, p. 1413-1488.

3. N. Frenk, 'Massaschade: de Nederlandse benadering', AV&S 2007, 33, p. 214-222.

4. N. van den Berg e.a., Massaclaims. Class actions op z'n Nederlands, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007.

Regarding funding

1. I.N. Tzankova, Funding of Mass Disputes: Lessons from the Netherlands, George Mason Journal of Law, Economics & Policy, vol. 8, 2012, nr. 3, 559-560.

2. W.M. Schonewille, 'De financiering van collectieve acties' Ondernemingsrecht 2010, 137, p. 651-655.

b. Sectoral

Consumer Law

1. W.H. van Boom, 'Collectieve handhaving van het consumentenrecht', in: M.B.M. Loos en W.H. van Boom, Handhaving van het consumentenrecht (Preadviezen 2009 uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht), Deventer: Kluwer 2010.

2. E.H. Hondius and G.J. Rijken (ed.), Handboek Consumentenrecht, 3rd ed., Zutphen: Paris 2011, discussing the material rules regarding all parts of consumer law, and discussing collective redress in particular in ch. 23, and in par. 3.16.

3. B. Wessels, 'Collectieve preventieve rechterlijke toetsing', chapter 18, p. 379-392 in: B. Wessels, R.H.C. Jongeneel, M.L. Hendrikse, Algemene voorwaarden, Deventer: Kluwer 2010.

Competition Law

1. E.J. Zippro, Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht, Deventer: Kluwer 2009, chapter 8.

2. J.W. van de Gronden, 'Het mededingingsrecht en de consument', in: E.H. Hondius and G.J. Rijken (ed.), Handboek Consumentenrecht, 3rd ed., Zutphen: Paris 2011, chapter 19, p. 459-489

Financial Market Law

1. F.M.A. 't Hart (ed.), Collectieve acties in de financiële sector, Amsterdam: NIBE SVV 2009.

2. I. Tzankova and J. Kortmann, 'Remedies for consumers of financial services: collective redress and improvement of class representation', European journal of consumer law 2010(1), p. 117-141.

3. J.H. Lemstra and V.M. Neering, 'Civielrechtelijke handhaving', in: D. Busch and C.M. Grundmann-van de Krol, Handboek beleggingsondernemingen, Kluwer: Deventer 2009, p. 1045-1084.

4. B.J. de Jong, Schade door misleiding op de effectenmarkt, Deventer: Kluwer 2010, chapter 6, p. 315-378.

5. D.F. Lunsingh Scheurleer and F.E. Vermeulen, 'Collectieve acties en prejudiciële vragen in het financiële recht: revisie en integratie', in: D. Busch, C.J.M. Klaassen & T.M.C. Arons, Aansprakelijkheid in de financiële sector, Deventer: Kluwer 2013, p. 257-296.

6. J. de Bie Leuveling Tjeenk and R.W. Polak, WCAM schikkingen bij massaschade in de financiële sector', in: D. Busch, C.J.M. Klaassen & T.M.C. Arons, Aansprakelijkheid in de financiële sector, Deventer: Kluwer 2013, p. 297-321.

Product Liability Law

1. L. Dommering-van Rongen, Productaansprakelijkheid, Deventer: Kluwer 2000, par. 18.2, p. 193-197.

2. C.J.M. van Doorn and S.B. Pape, 'Productaansprakelijkheid en productveiligheid', in: E.H. Hondius and G.J. Rijken (ed.), Handboek Consumentenrecht, 3rd ed., Zutphen: Paris 2011, Chapter 15, p. 371-398.

News

New group action procedure in Scotland

New group action procedure in Scotland ...

News

Merricks v Mastercard Inc : Collective Actions Re-invigorated

Merricks v Mastercard Inc : Collective Actions Re-invigorated...