Skip navigation

Poland

Author: Magdalena Tulibacka

IX. Bibliography

A. Country reports

1. M. Tulibacka, R. Góral, 2011, 'An Update on Class Actions and Litigation Funding in Poland' Click here

2. M. Niedużak, 2011, 'Pozwy grupowe po pierwszym roku funkcjonowania' [Group proceedings after the first year of implementation], Report by Helsinki Foundation of Human Rights.

3. M. Sengayen, 2007, 'Poland - A Legal System in Transition', A National Report for the Global Class Actions Conference at the Centre for Socio-Legal Studies, Oxford University, December 2007.

4. M. Nieduzak, M. Szwast, 2014, 'Pozwy grupowe - doswiadczenia po czterech latach' (Class actions - experiences after four years), Helsinska Fundacja Praw Czlowieka, Warszawa.

B. Relevant academic literature

1. R. Garcimartín; A. Konert; J. Łojkowska-Paprocka, 'Class Action in Poland and Spain', Int. J. of Private Law, 2012 Vol.5, No.4, pp.439 - 451.

2. R. Kulski. 'Modele określenia członkowstwa w grupie w postępowaniu wszczętym na podstawie class action' (models of determination of class membership in proceedings commenced as class actions), in P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska (eds.) 'Współczesne przemiany postępowania cywilnego' (current transformations of civil procedure), Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010, at pp. 158 - 175.

3. T.Jaworski, P.Radzimierski, 'Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Komentarz' (The act on class actions. Commentary), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2010.

4. P. Pogonowski, 'Postępowanie grupowe. Ochrona praw wielu podmiotów w postępowaniu cywilnym' (Group litigation. Protection of rights of numerous persons in civil procedure), Wydawnictwo Lexisnexis, Warszawa, 2009.

5. K. Piasecki (ed.), 'Komentarz do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym' [in:] 'Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz' (Commentary to the act on class actions), C.H. Beck, Warszawa 2010.

6. O. Filipowski, 'Mediacja w polskim postępowaniu grupowym' (Mediation in Polish class actions), ADR/2011/1.

7. W. Katner, M. Krakowiak, 'Polska Class Action - wybrane zagadnienia prawa materialnego i postępowania cywilnego' (Polish class action - selected substantive law and procedural law issues), [in:] 'Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. T. Erecińskiego', LexisNexis, 2011.

8. P. Grzegorczyk, 'Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka' (The Act on class actions. General characteristics), LexisNexis, 2011.

9. M. Zachariasiewicz, 'Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce' (Some reflections on the chances for development of group actions in arbitration in Poland), ADR/ 2014/1.

News

New group action procedure in Scotland

New group action procedure in Scotland ...

News

Merricks v Mastercard Inc : Collective Actions Re-invigorated

Merricks v Mastercard Inc : Collective Actions Re-invigorated...