Skip navigation

Lithuania

Author: Vytautas Mizaras

IX. Bibliography

a. Relevant academic literature

1. Krivka E., "Viešojo intereso apsauga naujajame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse", Jurisprudencija, 2003 T.37(29)

2. Krivka E., "Grupės ieškinio problemos Lietuvos civilinio proceso teisėje", Jurisprudencija, 2004, t. 52(44)

3. Krivka E., "Res judicata įgyvendinimo grupės ieškiniuose problemos", Jurisprudencija, 2004, t. 53(45)

4. Krivka E., "Grupės ieškinys -veiksminga teisės įteisminęgynybąįgyvendinimo priemonė", Jurisprudencija, 2007, t. 4(94)

5. Krivka E., Viešojo intereso gynimas civiliniame procese. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2009

6.Driukas A., Valančius V. Civilinis procesas: teorija ir praktika. Tomas 1. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005

7. Laužikas. E., Mikelėnas. V., Nekrošius. V. Civilinio proceso teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, 2005

8. Laužikas. E., Mikelėnas. V., Nekrošius. V. Civilinio proceso teisė. II tomas. Vilnius:Justitia, 2005

9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2004

10. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras. Antroji dalis. Vilnius: Justitia, 2005

11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. PrievoliųteisėI. Vilnius: Justitia, 2003

12. Mikelėnas V. Tarptautinės privatinės teisės įvadas. Vilnius: Justitia, 2001

13. BublienėD. Vartojimo sutarčiųnesąžiningųsąlygųkontrolė. Vilnius: VĮRegistrųCentras, 2009

14. Nekrošius V., Simaitis R., Vėbraitė V., Brazdeikis A. Grupės ieškinys kaip civilinio proceso spartinimo priemonė. Teisė, 2016, Nr. 98

15. Bublienė D.Recent Collective Redress Developments in Lithuania -Key Issues in Light of the Implementation of the Commission Recommendation in ed. Eva lein, Duncan Fairgrieve, Marta Otero Crespo, Vincent Smith. Collective Redress in Europe -Why and How. BIICL, 2015

News

New group action procedure in Scotland

New group action procedure in Scotland ...

News

Merricks v Mastercard Inc : Collective Actions Re-invigorated

Merricks v Mastercard Inc : Collective Actions Re-invigorated...